השקעות נדל”ן בחו”ל

מיסוי בארה"ב למשקיעים ישראלים

שוק הנדל"ן בארה"ב מורכב מחלק לא מבוטל של משקיעים ישראלים. אחת ההזדמנויות הבולטות שזירזה את כניסתם של משקיעים אלה אל שוק הנדל"ן האמריקאי אירעה בשנת 2008 בדמות משבר כלכלי, משבר ה"סאב פריים". המשבר הכלכלי גרר צניחה במחירי הדיור, והיווה הזדמנות פז לתשואות גבוהות בעיני משקיעים פוטנציאליים. גם כיום, יותר מעשור לאחר המשבר, ישנן עסקאות נדל"ן שעשויות להניב תשואה ורווחים גבוהים עבור המשקיעים בהן, יחד עם זאת, חשוב ואף קריטי להתייחס לסוגיית מדיניות המיסוי בארה"ב למשקיעים ישראלים.
מאת מערכת רנקו | 03.08.22

על מנת לבחון את כדאיותן של עסקאות נדל”ן בארה”ב, יש לקחת בחשבון את היבט המיסוי בארה”ב למשקיעים ישראלים, מכיוון שהיבט זה עשוי להיות משמעותי ולהשפיע על הפוטנציאל הטמון בעסקה. אז מה זה בכלל מיסוי בארה”ב למשקיעים ישראלים? מהם סוגי המיסוי הקיימים בארה”ב? כיצד מחושבות מדרגות המס? כיצד ניתן להפחית את שיעור המס? ומה אופן הגשת דוחות המס בארה”ב? כל התשובות בהמשך! המשיכו לקרוא! 

חשיבות היבט המיסוי בארה"ב למשקיעים ישראלים

השקעת נדל”ן בחו”ל אשר מוגדרת כמוצלחת כוללת פרמטרים שונים, שיש לבחון אותם טרם קבלת ההחלטה על ההשקעה. ככל שתקדימו בקבלת ייעוץ מקצועי ותכנון מס רכישה, כך תוכלו להתייחס למכלול השיקולים הרלוונטיים להשקעה שלכם, לבחון את מרכיב המיסוי הבינלאומי בכלל ומרכיב המיסוי בארה”ב למשקיעים ישראלים בפרט, וכן את אמנת המס והוראותיה בין ארה”ב לישראל.


מיסוי השקעות הנדל”ן בארה”ב מושפע ממגוון החלטות שונות אותן צריך לקבל המשקיע כמו: היכן תתבצע ההשקעה, באיזו מדינה? מהו סוג הנכס בו אנו מעוניינים להשקיע? השקעה לטווח ארוך או קצר? מהו מקור המימון של העסקה? לכל הפרמטרים הללו ישנה השפעה ניכרת על שיקולי המס וכדאיות העסקה העתידית.

מהי מדיניות המיסוי בארה"ב למשקיעים ישראלים שאינם תושבי או אזרחי ארה"ב?

מהי מדיניות המיסוי בארה”ב למשקיעים ישראלים שאינם תושבי או אזרחי ארה”ב? מדיניות המיסוי בארה”ב למשקיעים ישראלים חל על מי שאינם תושבי או אזרחי ארה”ב, והיא נחלקת לשתי קטגוריות שונות של הכנסה:

 

הכנסה ממקור עסקי ECI – תחת הקטגוריה הזו נכללות פעילויות כגון: הכנסה מעבודה, מעסק, השכרת נכסים ועוד. הנכללים בקטגוריה זו מחויבים להגיש בארה”ב דו”ח מס.

הכנסה שאינה ממקור עסקי NECI – כוללת הכנסות כגון: ריבית מתמלוגים, ניירות ערך, דיבידנד, רווחי הון ועוד. הכנסות ממקור זה לא בהכרח חייבות בהגשת דו”ח מס.

 

באפשרות המשקיע לבחור את קטגוריית ההכנסה שלו כמו הכנסה ממקור עסקי או הכנסה ממקור שאינו עסקי, ובהתאמה לבחירתו יהיה עליו לשלם את שיעור המס המתאים ולמלא את דו”ח המס אשר תואם להצהרתו.

מהם סוגי המיסוי בארה"ב למשקיעים ישראלים?

  1. מס פדראלי – מס זה תקף על הכנסות תושבי ארה”ב על כל מדינותיה, מוטל על ידי ה-IRS, המקבילה האמריקאית ל”מס הכנסה”. מס פדראלי חל גם על שכירות ומכירת נכס ותקף גם עבור תושבים זרים.
  2. מס מדינה – מס מדינה הינו מס אשר תלוי במדינה בה ממוקם הנכס בארה”ב. כל מדינה בארה”ב מחזיקה בחוקי מס משלה. חלק מהמדינות לא ממסות יחידים, חלקן לא ממסות חברות, בחלק מהן יידרש תשלום מס על השקעות ובחלקן לא יידרש. בשל השונות במיסוי יש לבחון מהי מדיניות המס הנהוגה במדינה בה אתם מעוניינים להשקיע.
  3. מס עירוני – חלק מהערים בארה”ב מחייבות במס עירוני, אשר מהווה מס נפרד שאינו קשור למס הפדראלי ומס המדינה הנדרשים. לרוב, אחוזי המס העירוני אינם גבוהים באופן יחסי. מס עירוני ומס המדינה מנוכים מחבות המס ברמה הפדראלית, זאת מאחר והם נחשבים כהוצאה אשר מנוכה מההכנסות החייבות במס.
  4. מיסוי על רווחים מהון – על פי רוב, מס זה נקבע בהתאם למיקום הנכס. בין הגורמים המשפיעים על שיעור מיסוי רווחים מהון נמנים: משך התקופה בה מחזיק האדם בנכס והאופן בו מוחזק הנכס. נכס שנמכר בשטח ארה”ב יחויב במס ראשית על ידי ארה”ב.
  5. מס עיזבון – מס זה חל על מחזיקי אזרחות זרה ואזרחים אמריקאים. תקף אם בשעת פטירתו של אדם נמצאים ברשותו נכסים בארה”ב ששוויים עולה על סכום של $60,000. שיעור מס העיזבון עשוי להגיע לשיעור מס של 35%.

מדרגות מס בארה"ב על השקעות קצרות טווח, שכר דירה ורווחי הון

הגשת הדו”ח בסטטוס יחידים חלה על משקיעים זרים ואין באפשרותם למלא את הדו”ח גם עבור בנות או בני זוג. השקעות קצרות טווח הן השקעות מתחת ל 12 חודשים. להלן פירוט שיעורי המס על השקעות קצרות טווח:

מעל לסכום($)מתחת לסכום($)שיעור המס
09,87510%
9,87540,12512%
40,12585,52522%
85,525163,30024%
163,300207,35032%
207,350518,40035%
518,400**37%

מיסוי בישראל ומיסוי בארה"ב למשקיעים ישראלים על רווחים משכירות

משקיע נדל”ן בארה”ב שמחזיק באזרחות ישראלית, חלה עליו החובה לשלם מס הן בישראל והן בארה”ב. ראשית, יש להעביר תשלום מס במדינה בה נעשתה ההשקעה – ארצות הברית, ולאחר מכן ישולם מס בישראל. מס ההכנסה בישראל מאפשר מתן זיכוי בעבור תשלומי מס אשר שולמו מחוץ למדינה.

האם המשקיעים הישראלים יכולים להפחית את המס?

קיימות מספר דרכים בהן יכולים משקיעי נדל”ן להפחית את תשלום המיסים בארצות הברית. נסקור כעת חלק מהן:

 

  1. תקופת החזקת נכס – החזקה בנכס לתקופה של 12 חודשים ומעלה מורידה את שיעור המס ל0% כאשר הכנסותיו של המשקיע הן מתחת לסכום של $40,000. כאשר ההכנסות נעות בין טווח של $40,000-$441,500 עולה שיעור המס ל-15% וכאשר הכנסות המשקיע הן מעל $441,500 מגיע שיעור המס לשיעור של 20%.
  2. אופן החזקת הנכס – ביכולתו של המשקיע להחזיק בנכס באופן ישיר או להחזיק בו באופן עקיף באמצעות גוף מקומי, מצב הנקרא LLC. בנוסף ישנה אפשרות להחזקת נכס באמצעות חברה מישראל.

א. החזקת נכס בעקיפין – החזקת נכס בארה”ב באמצעות חברה שהתאגדה בישראל, עשויה להפחית בעבור המשקיע את הצורך בתשלום מס עיזבון אך לשלם מס קבוע כתוספת למס סניף.

ב. החזקת נכס במישרין – מתאפשרת בשני מסלולים שונים:
– מס שולי – ההכנסות ימוסו לפי האחוז שנקבע כמס שולי, ניתן להזדכות על תשלום מס ששולם על ידי המשקיע בארה”ב ולקזז את הוצאותיו.
– מס קבוע – ההכנסות ימוסו ב15%, לא תתאפשר הזדכות על מס ששולם ולא ניתן יהיה לקזז הוצאות.
ג. החזקת נכס באופן עקיף – LLC במידה ובגוף המדווח קיים רק חבר אחד, לא קיימת בארה”ב חובה בהגשת דו”ח מס כחברה אלא כיחידים. בישראל ניתנת למשקיע אפשרות לבחור בין הצהרה על חברת הLLC כאטומה או שקופה. חברה אטומה משמעה תשלום מס בזמן חלוקת רווחים בלבד וכי המס אותו שילם המשקיע בארה”ב לא יקוזז מחבות המס בישראל. חברה שקופה תחייב את המשקיע להעביר תשלום מס מלא ותינתן האפשרות לקיזוז מס ששולם במדינת ההשקעה, ארה”ב.

 

3.מימון עסקת הנדל”ן, הון עצמי לעומת הון זר – מימון זר של השקעת נדל”ן מערב תשלום ריבית, אך עשוי להיות כדאי בהיבט תשלום המס בהשוואה למימון עצמי של העסקה.

אופן הגשת דוחות המס בארה"ב

בארה”ב חלה חובת דיווח למס הכנסה בעבור אזרחים אמריקאים החיים בשטח ארה”ב ומחוצה לו ובעבור בעלי הכנסה בשטח ארה”ב שאינם אזרחים או תושבים אמריקאים.

 

המיסוי בארה”ב למשקיעים ישראלים שאינם אזרחים מדווח באמצעות מילוי טופס 1040NR. הסעיפים למילוי בטופס מחייבים דיווח אודות כלל הכנסות המשקיע בארה”ב, הן באופן פסיבי והן באופן אקטיבי. את הטופס ניתן למלא אונליין באתר או להוריד אותו ולשלוח בדואר רשום. על משקיעים בעלי גרין קארד או אזרחות אמריקאית יש למלא ולשלוח את טופס 1040. במידת הצורך ולאחר הגשת בקשה לכך, תינתן ארכה למועד הגשת הדו”ח.

*האתר איננו לוקח כל אחריות משפטית על המידע בכתבה ואין לראות בו ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ או פיננסי על השקעות נדל”ן כלשהם, ובפרט על השקעות נדל”ן בארה”ב. נדרשת זהירות יתרה בהסתמכות על ידע ונתון המוצג בכתבה. אנו ממליצים בכל מקרה, לפנות לייעוץ מקצועי  על מנת לקבל מידע מקצועי ורלוונטי.

צרו איתנו קשר

מתעניינים להשקיע בנדל"ן בחו"ל? השאירו פרטים וקבלו הצעות